Genderklik voor jongens. Aan de slag met jongeren over mannelijkheid, een creatieve gids voor leerkrachten en scholen.

Ter gelegenheid van Internationale Mannendag op 19 november 2014, lanceert Genderatwork de website Genderklik voor jongens. Aan de slag met jongeren over mannelijkheid, een creatieve gids voor leerkrachten en scholen.

www.genderklikvoorjongens.be

Waarom een genderklik voor jongens?

Al meer dan een eeuw komen we op voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Vrouwen hebben een lange weg afgelegd en veel vooruitgang geboekt.  Net als vrouwen  ondervinden ook mannen  nadelen van genderstereotypen.  Stereotiepe mannelijkheid blijft vaak onderbelicht omdat het maar zelden in vraag gesteld wordt. Nochtans zijn de effecten van stereotiepe mannelijkheid problematisch:

  • Mannen leven minder lang en sterven drie maal vaker door zelfmoord dan vrouwen.
  • Mannen zijn vaker slachtoffer én dader van geweld.
  • Ze plegen ook vaker geweld op zichzelf door alcohol- en drugsmisbruik.
  • Ze ervaren meer druk om succesvol te zijn in hun carrière
  • Er wordt nog vaak negatief gereageerd op vaders die een gezonde work/life balans willen.

Het is belangrijk dat ook mannen zich bewust worden van de impact van genderstereotypen en gendermechanismen in hun dagelijkse leven. Bovendien hebben zeook zelf te winnen  aan levenskwaliteit door meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het actieonderzoek

Het materiaal is gebaseerd op een actieonderzoek in 8 scholen tijdens het schooljaar 2013-2014. We onderzochten hoe je met jongeren kan spreken over mannelijkheid. Het onderzoek toonde aan dat het belangrijk is om met jongeren rond mannelijkheid te werken:

  • het betrekt jongens op een actieve manier bij het verhaal van gendergelijkheid, een verhaal dat ze vaak louter als een zaak voor meisjes en vrouwen beschouwen. Ze zien in dat ook zij op verschillende niveaus ‘slachtoffer’ van genderstereotypen zijn en dat zij dus best wat te winnen hebben bij meer gendergelijkheid;
  • het doet meisjes inzien dat ook zij stereotypen op andere meisjes én op jongens toepassen.  De impact van genderstereotypen op jongens is vaak een eye-opener voor de meisjes.

Werken aan en praten over mannelijkheid is dus positief voor jongens én meisjes. De genderklik maken is een essentiële stap naar meer gendergelijkheid in de samenleving.  Met de genderklik wordt bedoeld dat je je bewust bent van hoe gender en gendermechanismen je leven beïnvloeden en dat je daar iets probeert aan te veranderen.

 De website

Op basis van de resultaten van het actieonderzoek werkten we concrete tips en lesmodules uit waar de jongeren zelf, leerkrachten en scholen mee aan de slag kunnen gaan om mannelijkheid en gendergelijkheid bespreekbaar te maken.

Dit project kwam tot stand met de steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen (www.gelijkekansen.be  – www.genderklik.be).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.