Nieuwe brochure: Genderklik in de kleuterklas: omgaan met verschillen, werken aan gelijkheid!

Genderatwork ging een kijkje nemen in een vijftal heel diverse kleuterscholen, luisterde naar de leerkrachten en de directie, noteerde hun tips en hun vragen en vergeleek hun ervaringen met de verhalen van elders. We gebruikten individuele enquêtes en diepte-interviews. We bespraken de resultaten met een groep specialisten. En op basis van al deze inspanningen werkten we een praktisch gids uit om directies en leerkrachten te helpen op de kleuterschool en in de kleuterklas de genderklik te maken: bewust omgaan met genderverschillen om stereotypering tegen te gaan.

 

Dit project had een Franstalige tegenhanger: Filles et garcons à L’école maternelle:  reconnaître la difference pour faire l’égalité, gefinancierd door Egalités des Chances de la Communauté Française in 2009.

This entry was posted in Nederlandstalig, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.