Gender aan het werk! Verhalen uit de genderpraktijk

In de loop van 2013 organiseerde Genderatwork met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) een reeks maandelijkse middagconferenties over genderonderwerpen. Onze bedoeling was om vanuit de praktijk de transversale én transformatieve kracht van gender als analytisch denkkader te illustreren.

In deze reeks van lezingen – waarvan de artikels in deze publicatie het resultaat zijn – gebruikten we gender telkens in een specifieke context om een aantal welbepaalde aspecten van die realiteit bloot te leggen – te ‘deconstrueren’ zoals dat heet – en ook om constructieve suggesties te doen over hoe het verder moet of beter kan.

Doordat we gender telkens in een andere specifieke context gebruiken – scholen, energiebezuiniging, ontwikkelingssamenwerking etc. – komen er naast gender telkens ook andere bepalende factoren aan bod: scholingsgraad, economische situatie, leeftijd, handicap… Het is in de interactie tussen gender en deze andere factoren dat de realiteit begrijpelijk en hanteerbaarder wordt: intersectionaliteit in de praktijk zeg maar.

De artikels illustreren in de eerste plaats onze visie op de verschillende onderwerpen, die groeide vanuit onze praktijkervaring en niet zozeer de ultieme wetenschappelijke ‘waarheid’. We willen u als lezer op onze bescheiden manier aan het denken zetten en inspireren. We wensen u dan ook veel leesplezier.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.