Opleiding jobcoaching dit najaar

We co-animeren sinds verschillende jaren de opleiding jobcoaching samen met de vzw Flora. Het doelpubliek van deze opleiding zijn trajectbegeleiders en bemiddelaars van werkzoekenden tijdens hun transitie naar werk en eventueel tijdens hun inloopfase op het werk. We focussen op de 3 actoren in het proces van de professionele inschakeling : de jobcoaches, de werkzoekende en de werkgever. Bijzonder aan deze opleiding is de specifieke aandacht die we erin geven aan gender en diversiteit : enerzijds belichten we de mogelijke valkuilen en blinde vlekken die kunnen leiden tot discriminatie bij vrouwen en mannen met een diverse afkomst ; anderzijds belichten we hoe diversiteit een talent en meerwaarde van de werkzoekende kan betekenen.

De co-animatie van Flora en Genderatwork en de uitwisseling tussen de deelnemers maken er een levendige, rijke en inspirerende opleiding van. In september 2014 begint er een nieuwe sessie in het Frans, daar vind je hier meer info over. Heb je interesse om deze opleiding te volgen in het Nederlands, geef ons dan een seintje op info@genderatwork.be. We organiseren een sessie vanaf een voldoende aantal deelnemers!

Transactionele Analyse als tool voor trajectbegeleiding

We co-animeren met Flora ook de opleiding Transactionele Analyse als tool voor trajectbegeleiding. Deze opleiding gaat o.a. in op :

  • de notie van het contract
  • de verschillende ego-toestanden en levensscripts
  • de transacties en strooks
  • de transactionele Spelen en het oplossen van problemen

We leggen het accent op de concrete instrumenten die toelaten in het hier en nu te werken met het project van de werkzoekende en houden het therapeutische herstellen van het verleden op een respectvolle afstand.

Begin 2015 start er een nieuwe reeks in het Frans, waarover je hier meer info kan vinden. Ben je geïnteresseerd om deze opleiding in het Nederlands te volgen, dan kan je ons dat via info@genderatwork.be laten weten ! We organiseren een nieuwe sessie vanaf een voldoende aantal deelnemers!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.