Publicaties

Gender aan het werk! Verhalen uit de genderpraktijk. Katlijn Demuynck & Gitte Beaupain, Genderatwork 2014 (met de steun van het IGVM).  
Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar. Katlijn Demuynck, Koning Boudewijn Stichting, december 2012.
De sociale impact van de nieuwe regelgevingen inzake de Energierpestaties van Gebouwen en Binnenklimaat (EPB) in België. KBS Oktober 2012. Genderanalyse (hfdst 4) door Gitte Beaupain, Genderatwork vzw.
EUR 23857 EN – Toolkit Gender in EU-funded research. Engender, Genderatwork and Yellow Windows, 2009: all material belonging to this toolkit can be downloaded from the website: www.yellowwindow.com/genderinresearch
Genderklik in de kleuterklas: omgaan met verschillen, werken aan gelijkheid. Katlijn Demuynck & Barbara Brunisso, Genderatwork vzw, 2011.  
Le défi du genre pour les Entreprises de Travail Adapté et les Centres de Formation Professionnelle. (Gender en handicap in beschutte werkplaatsen en opleidingscentra) Gitte Beaupain & Charlotte Belflamme, in opdracht van het Awiph en de Koning Boudewijnstichting, 2011.
Werk maken van diversiteit: Tips&Trics voor adviesraden en lokale besturen. Een praktische gids rond diversiteit in gemeentelijke adviesraden. Katlijn Demuynck voor de Provincie West-Vlaanderen, 2010.
  Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst Katlijn Demuynck voor de Koning Boudewijn Stichting, 2009.
Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie: Tips&Trics voor een gendergevoelige aanpak. Katlijn Demuynck voor de Nederlandstalige Vrouwenraad, 2010.