Een goede training vindt het evenwicht tussen kennisoverdracht, praktische toepassingen en een constructieve houding.

Veerkracht en duurzaamheid
voor mens en organisatie

3 thema’s waarrond we trainen

Superdiversiteit

 • Gelijke kansen en diversiteit in het lokale beleid
 • Leiding geven aan een divers team
 • Multicultureel samenleven en samenwerken
 • Jobcoaching

Gendergelijkheid

 • Gender mainstreaming en gender budgeting in de praktijk: voor beleid, ESF projecten, ontwikkelingssamen-werking, wetenschappelijk onderzoek,…
 • Gelijkheid m/v op de werkvloer
 • Vrouwen en mannen in roldoorbrekende beroepen

Welzijn aan het werk

 • Flexibiliteit: omgaan met Het Nieuwe Werken en werk en privéleven in balans
 • Welzijn op de werkplek: stress reductie en burn-out preventie – preventie van absenteïsme
 • Veerkrachtige teams: resultaat- én mensgericht samenwerken en coachend leiding geven
 • Verbindende communicatie: preventie van conflicten

Deze trainingen worden georganiseerd voor teams van werknemers en voor leidinggevenden.
Bij het ontwerp van de training wordt rekening gehouden met de noden, de ervaring en de expertise van het deelnemerspubliek.

2 vormen van coaching

In company

Al onze opleidingen worden op maat van jouw bedrijf of organisatie georganiseerd.
Heb je een specifieke vraag? Stel die aan ons team via info@esegenderatwork.be

Open aanbod

Al onze opleidingen worden georganiseerd vanaf een min. aantal inschrijvingen: laat ons weten welke opleiding je interesseert

Regelmatig worden er sessies geprogrammeerd waar individuen zich voor kunnen inschrijven. Blijf op de hoogte van ons aanbod via onze nieuwsbrief (via het formulier in zijbalk).

Diverse formats

 • Workshops: korte en intense modules die er vooral op gericht zijn om je een overzicht te geven van de belangrijkste theoretische kaders betreffende een bepaalde thematiek, gecombineerd met een inzicht in wat de concrete praktijk leert over de toepassingen van deze kaders;
 • Introductie + auto-diagnostiek – 1dag. Wil je een training maar wil je vooral ook weten hoe het er in jouw organisatie voorstaat? Dan is deze nieuwe format iets voor jou. We combineren een halve dag introductie in de belangrijkste referentiekaders van het door jullie gekozen thema en gaan vervolgens samen een halve dag aan de slag met onze interactieve auto-diagnostiek waarbij jullie team zelf een stand van zaken kan opmaken.
 • Opleidingen: modules van twee of meerdere dagen waarin we dieper ingaan op diverse materies, waar je ruimte krijgt voor uitwisseling en waarin je via concrete toepassingen de brug kan slaan tussen de opleiding en jouw specifieke werkcontext;
  Coaching-trajecten: trajecten van vijf à zes halve dagen die starten met een volledige dag die er specifiek op gericht is om van de deelnemersgroep een waarachtige lerende groep te maken. In deze coaching trajecten zal je onder de deskundige leiding van onze professionele coaches en met de waardevolle input van je peers, aan je eigen praktijk en houding kunnen werken.
 • Training of Trainers – 3 dagen: opbouwen van een trainingsprogramma, inzetten van interactieve trainingsmethodes, duidelijk formuleren van boodschappen en faciliteren vanuit een authentieke en constructieve houding, dat kan je bij ons leren.
 • Oefengroepen: in 2014 zullen we starten met oefengroepen rond bijvoorbeeld verbindende communicatie. Interesse? Laat het ons weten! info@esegenderatwork.be

Trainingsmethode

Evenwicht in de inhoud

Onze opleidingen streven een evenwicht na tussen het verbreden van onze kennis, het versterken van ons kunnen en het bewust worden en leren omgaan met onze houding.
Voor de inhoudelijke opbouw gebruiken we het principe van co-creatie waarbij de inhoud mee wordt bepaald door de specifieke noden van de deelnemersgroep.

Evenwicht in de vorm

We gaan in onze trainingen inductief te werk: we vertrekken vanuit de kennis en ervaring van de deelnemers en vervolledigen en structureren die kennis vervolgens en vullen die aan. We werken daarbij interactief en op een gevarieerde manier om de aandacht en deelname te stimuleren. We geven hierbij veel ruimte voor uitwisseling. Al deze technieken zijn instrumentaal voor het optimaliseren van het leerproces.

6 redenen om bij ons een training te volgen

 1. Verruim je blik op superdiversiteit, gendergelijkheid en welzijn op het werk. Elke dag verschijnen er nieuwe onderzoeken over onze thema’s, denkkaders evolueren en doorkruisen elkaar. Bij ons leer je actief kruispunt-denken en omgaan met de nieuwe denkkaders.
 2. Wordt actor van je eigen leerproces. Bij ons ben je meer dan een cursist, wij zijn je gids, maar je neemt ook zelf verantwoordelijkheid voor je leerproces. Wij creëren het kader waarbinnen jij actief op zoek kan gaan naar concrete antwoorden op jouw specifieke vragen.
 3. Breid je kennis uit, test methodes & instrumenten en leer hoe je hier ook comfortabel mee kan zijn. Je krijgt bij ons een overzicht van de relevante theoretische kaders en via praktische toepassingen ga je actief met ze aan de slag. Maar bij ons leer je vooral ook hoe en wanneer deze effectief zijn en duurzame resultaten afleveren en welke cruciale rol onze houding daarin speelt.
 4. Doe inspiratie op en inspireer anderen. Onze aanpak geeft jou de ruimte om naast van de trainer ook en wellicht vooral te leren van je collega-cursisten. Je leert van elkaars diverse realiteit, aanpak en houding en de oplossingen voor jouw vragen zullen slimmer zijn.
 5. Ontdek hoe je authentiek, flexibel en creatief kan omgaan met superdiversiteit, gendergelijkheid en welzijn op het werk en verhoog zo de impact van je aanpak en activiteiten. In onze veilige leeromgeving zijn er geen taboes en ook geen ultieme one-size-fits-all recepten. We helpen je op weg om de juiste vragen te stellen en normatieve kaders te deconstrueren. Je overtuigingen zijn waardevol maar je moet ze ook leren loslaten. Je leert zo je eigen weerstanden kennen en je krijgt de kans om strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met weerstanden van anderen.
 6. Geniet van onze betaalbare prijzen. Je zal onze filosofie van werken aan gelijkheid weerspiegeld vinden in onze prijzen die haalbaar zijn voor iedereen.