Veerkracht en duurzaamheid
voor mens en organisatie

Advies

Je kan bij ons terecht voor consulting & advies opdrachten:

  • Actieonderzoek: ontwikkeling en begeleiding van pilootprojecten met het oog op duurzame verandering
  • Doorlichting en evaluatie: stand van zaken opmaken van de situatie in jouw organisatie met het oog op concrete werkpistes
  • Ontwerp en realisatie van lespakketten, websites, publiekscampagnes, online trainingmodules, sensibiliserende brochures, etc.

Procesbegeleiding

Je kan bij ons terecht voor de begeleiding van veranderingsprocessen:

  • Visie en missie bepaling van je organisatie of project
  • Participatieve processen met je raad van bestuur, je personeelsleden en/of stakeholders
  • Conflictoplossing op de werkvloer of in je bestuur


Superdiversiteit, gendergelijkheid, welzijn aan het werk

Voorbeelden

Een actie-onderzoek over het kruispunt tussen gender en handicap legt de mechanismen bloot die genderstereotypering versterkt in de gehandicaptensector en reikt de betrokken organisaties concrete handvaten aan om hiermee constructief aan de slag te gaan. Een groot bedrijf in technische onderhoud wil graag meer vrouwen tewerkstellen in roldoorbrekende technische functies. Genderatwork bereidt het terrein voor via benchmarking, interne panelgesprekken, analyse van HR cijfers en het consulteren van mogelijke externe partners. Een eendaagse begeleiding waarbij de focus ligt op het zorgzaam met mekaar leren omgaan en zo de kwaliteit en de efficiƫntie van het werken te verhogen.

Vragen ?

Contacteer ons team: info@esegenderatwork.be